Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και τις ερωτήσεις/σχόλιά σας σχετικά με τους ιστορικούς πίνακες, τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τον τρόπο απόκτησής τους, την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μουσειακή έκθεση των ιστορικών πινάκων, τις δημοσιεύσεις και αναφορές στον τύπο ή ακόμα και περαιτέρω πληροφορίες για τον ίδιο τον Παναγιώτη Κουσουτζή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ